Odczyny kłaczkujące

Odczyn kłaczkujący w kile opiera się w zasadzie na tym samym zjawisku immunologicznym, co odczyn wiązania dopełniacza. Zachodzi tu również reakcja serologiczna między przeciwciałami (reaginami) zawartymi w surowicy kiłowej a antygenem lipidowym. W wyniku tej reakcji antygen pod wpływem surowicy

Odczytanie wyniku

Odczytanie wyniku badania można przeprowadzić dwoma sposobami: 1) przez podanie stopnia zahamowania hemolizy (+ + + +), (+ + +), (+ +), ( + ), (±) i (—) w każdej z 5 probówek lub 2) przez wyrażenie wyniku w jednostkach

Ilościowy odczyn wiązania dopełniacza wg Kolmera

Ilościowy odczyn wiązania dopełniacza wg Kolmera z badaną surowicą wykonuje się wg poniższego schematu. Po wystąpieniu hemolizy w probówce nr 6 z badaną surowicą oraz w probówkach z kontrolą antygenu i kontrolą systemu hemolitycznego — należy pozostawić wszystkie probówki na

Miareczkowanie dopełniacza

Miareczkowanie dopełniacza wykonuje się wg schematu. Po upływie wyznaczonego czasu odczytuje się wynik, szukając najmniejszej dawki dopełniacza dającej całkowitą hemolizę — jest to tzw. dokładna jednostka hemolityczna. Następne najwyższe rozcieńczenie dopełniacza w szeregu odpowiada tzw. pełnej jednostce hemolitycznej. W metodzie

Miareczkowanie amboceptora hemolitycznego

Amboceptor używany w odczynie Kolmera musi mieć wysokie miano hemolityczne. Dwie jednostki amboceptora powinny znajdować się w 0,5 ml objętości. W tym celu należy amboceptor hemolityczny miareczkować według schematu. Po zmieszaniu probówki wstawia się do łaźni wodnej (37°) na 1

Amboceptor hemolityczny

Amboceptor hemolityczny (surowica hemolityczna, immunohemolizyna). Za amboceptor hemolityczny w odczynach wiązania dopełniacza służy surowica królika uodpornionego krwinkami barana, zinaktywowana przez ogrzanie do temp. 56° przez 30 min. Amboceptor hemolityczny znajduje się we frakcji yglobulinowej surowicy, a jego ciężar drobinowy wynosi

Krwinki baranie

Krew barana pobiera się do jałowej kolby z perełkami szklanymi i odwłóknia przez 10—15-min. wytrząsanie. Tak przygotowana krew barania przechowywana w chłodni zachowuje swoją wartość użytkową najwyżej przez 1—2 tyg. Chcąc zakonserwować krew baranią na okres dłuższy (do 12 tyg.),

Dopełniacz

Dopełniacz, inaczej komplement, jest to złożona substancja znajdująca się w świeżych surowicach zwierząt i człowieka. Dopełniacz ma właściwości hemolityczne, opsoninowe i bakteriobójcze. Nie wyjaśniona jest dotąd jego rola w obronie ustroju lub, odwrotnie, jego udział w procesach immunopatologicznych. Do niedawna

Antygen

Klasyczne odczyny wiązania dopełniacza w kile wykonuje się przy użyciu antygenu lipidowego, który jest haptenem. Do 1941 r., kiedy Pangborn wydzieliła z mięśnia sercowego czystą substancję należącą do grupy fosfatydów, a nazwaną kardiolipiną, używano wyłącznie antygenów lipidowych nie oczyszczonych jako

Surowica badana

Surowica badana w odczynie wiązania dopełniacza powinna być świeża, niezhemolizowana, czysta i wolna od morfotycznych składników krwi. Celem zapobiegania jej własnościom antykomplementarnym przygotowuje się ją tak, by nie była przerośnięta drobnoustrojami oraz nie zawierała domieszek substancji chemicznych. Zależnie od zastosowanej