Tag Archives: operacja zaćmy czeski cieszyn

Miareczkowanie dopełniacza

Miareczkowanie dopełniacza wykonuje się wg schematu. Po upływie wyznaczonego czasu odczytuje się wynik, szukając najmniejszej dawki dopełniacza dającej całkowitą hemolizę — jest to tzw. dokładna jednostka hemolityczna. Następne najwyższe rozcieńczenie dopełniacza w szeregu odpowiada tzw. pełnej jednostce hemolitycznej. W metodzie