Tag Archives: pudełka na kosmetyki

Składniki potrzebne do wykonania odczynu kłaczkujące

Roztwór NaCl. W większości modyfikacji odczynu kłaczkującego do rozcieńczania poszczególnych składników używa się 0,9% roztworu soli kuchennej chemicznie czystej, przygotowanego na świeżej wodzie destylowanej. W ilościowym odczynie Kahna badaną surowicę rozcieńcza się w 2,5% roztworze NaCl. Roztwór ten jest nietrwały,